Saturday, 6 June 2009

Fizik Tingkatan 5

PSS/SJM/MLYN/08


understanding waves
www.smtklawang.com/utama/Learning_Obj_Phy_SPM.pdf
http://www.tutor.com.my/tutor/daily/eharian_04.asp?h=40317&e=SPM&s=FZK&ft=FTN
ww.boatsafe.com/nauticalknowhow/waves.htm
http://www.boatsafe.com/nauticalknowhow/waves.htm


analysing reflection of waves
www.smktronoh.net/Physics/Physics%20Form%205%20Yearly%20Lesson%20Plan.doc
http://www.smtklawang.com/utama/Learning_Obj_Phy_SPM.pdf

http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/Phys/Class/BBoard.html


http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/Phys/phys.htmlhttp://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/Phys/mop/index.html


The Physics Classroom Topics
http://www.physicsclassroom.com/Class/index.cfm

Multimedia Physics Studio
http://www.physicsclassroom.com/mmedia/index.cfm

http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/Phys/reviews/index.html


http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/Phys/shwave/index.html

Additional Physics Resources
http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/Phys/morehelp/index.html


http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/Phys/THender/quizzes/index.html


The Laboratory
http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/Phys/makeups/lablist.html

The Refrigerator
http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/Phys/projects/frig/index.html

Newton's Laws Review
http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/reviews/63reviews/u2/u2rev.htmlhttp://www.glenbrook.k12.il.us/GBSSCI/PHYS/projects/proj.html

http://www.glenbrook.k12.il.us/GBSSCI/PHYS/projects/proj.html


introduction to physics
http://physics.webplasma.com/physicstoc.html
http://clearlyexplained.com/technology/science/physics/index.html
http://www.mcasco.com/p1intro.html
http://www.zyenhoo.com/physics/chapter1.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Physics
http://en.wikiversity.org/wiki/Introduction_to_physics

forces and motion
http://wings.avkids.com/Curriculums/Forces_Motion/
www.practicalphysics.org/go/Topic_3.html
http://library.thinkquest.org/CR0215468/force_and_motion.htm
http://science.pppst.com/motion.html (power point)


Nota Padat Fizik F4 forces and pressure notes

http://www.scribd.com/doc/1026891/Nota-Padat-Fizik-F4-forces-and-pressure-notes
http://library.thinkquest.org/26586/Forces%20and%20Pressure.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Pressure
www.glencoe.com/sec/science/sc_interactions/si2/pdfs/sics2chaprevch1.pdf
http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/fw/home.rxml

Heat
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_(disambiguation)

Light
http://en.wikipedia.org/wiki/Light
http://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_light
www.learner.org/teacherslab/science/light/

waves
http://en.wikipedia.org/wiki/Wave
http://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_surface_wave
www.physicsclassroom.com/Class/waves/
http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/Class/waves/wavestoc.html
http://id.mind.net/~zona/mstm/physics/waves/waves.html

Electricity
http://en.wikipedia.org/wiki/Electricity
www.eia.doe.gov/kids/energyfacts/sources/electricity.html
http://video.google.com/videosearch?hl=en&q=electricity&um=1&ie=UTF-8&ei=PkSQSfyTMNXFkAXCltzLDA&sa=X&oi=video_result_group&resnum=4&ct=title# (video)
http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power

Electromagnetism
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetism
www.eas.asu.edu/~holbert/wise/electromagnetism.htm
www.school-for-champions.com/science/electromagnetism.htm
http://video.google.com/videosearch?hl=en&q=electromagnetism&um=1&ie=UTF-8&ei=1ESQSaKYO4GI6gOk5qy-Cg&sa=X&oi=video_result_group&resnum=4&ct=title# (Video)
web.mit.edu/jbelcher/www/anim.html

Electronics
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronics
www.aaroncake.net/electronics/index.html
http://electronics.howstuffworks.com/

radioactivity
http://en.wikipedia.org/wiki/Radioactive_decay
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/nuclear/radact.html
http://library.thinkquest.org/17940/texts/radioactivity/radioactivity.html
http://video.google.com/videosearch?hl=en&q=radioactivity&um=1&ie=UTF-8&ei=wkWQSdHNN4Gs6wPg1pS6Cg&sa=X&oi=video_result_group&resnum=4&ct=title# (Video)Matapelajaran Fizik Tingkatan 5

Gelombang
http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/index.html
Memberikan maklumat tentang gelombang membujur dan melintang dan menunjukkan animasi gelombang ini.

http://home.a-city.de/walter.fendt/phe/resonance.htm
Maklumat tentang resonans dapat diperolehi apabila melayari laman web ini.

http://home.a-city.de/walter.fendt/phe/interference.htm
Animasi tentang interferens dengan melayari laman web ini.

http://home.a-city.de/walter.fendt/pje/emwave.htm
Maklumat dan animasi tentang gelombang electromagnet

http://imagers.gsfc.nasa.gov/ems/waves3.html
Memberi maklumat dari gambar-gambar menarik tentang sains dan penggunaan gelombang electromagnet dalam kehidupan.


Keelektromagnetan


http://science.howstuffworks.com/electromagnet.htm
Menghuraikan bagaimana electromagnet berfungsi.

http://www.gsce.com/energy/electromagnetism.htm
Eksperimen bagi keelektromagnetan,corak medan magnet dan arah medan

http://www.gsce.com/energy/generation.htm
Menghuraikan penjanaan tenaga elektrik

http://www.gscescience.com/pielmag.htm
Menghuraikan hamper semua perkara tentang keelektromagnetan

http://www.rmcybernetics.com/science/physics/electromagnetism_intro.htm
Meliputi asas-asas keelektromagnetan


Elektronik

http://transducer-oscilloscope.info/CRO.htm
PSS/SJM/MLYN/08

Maklumat tentang prinsipkerja osiloskopatau OSK dan kegunaannya

http://resolution.umn.edu/MMS/ProjectMicro/Explorations/Jun1998.htm
Maklumat tentang litar bersepadu dan imej yang menarik

http://www.pbs.org/transistor/
Maklumat tentang tokoh-tokoh saintis yang bertanggungjawab terhadap evolusi transistor.terdapat juga mainan pendidika dan maklumat untuk kajian lanjutan

http://en.wikipedia.org/wiki/logic_gate
Get logic adalah susunan suis terkawal yang digunakan untuk opeasi menghitung dan logic Boolean dalam litar digital. Ia dilaksanakan terutamanya secara elektronik (menggunakan diod dan transistor)tetapi juga boleh dibina dengan menggunakan gegannti elektromagnet,bendalir,optic atau elemen mekanikal.


Keradioaktifan

http://www.darvill.clara.net/nucrad/index.htm
Maklumat serba lengkap tentang keradioaktifan

http://www.colorado.edu/physics/2000/isotopes/index.html
Maklumat lengkap tentang radioisotope,reputan radioaktif dan lain-lain. Satu laman yang mat menarik

http://www.bbc.co.uk/school/gcsebitesize/physics/radioactivity/typesofradioactivityrev1.shtml
Mempunyai maklumat lengkap tentang keradioaktifan termasuk pengunaan dan bahaya keradioaktifan, juga soalan ulangkaji tentang keradioaktifan.

http://www.ccr.jussieu.fr/radioactivite/english/what_is_radioactivity.htm
Maklumat tentang radioisotope keradioaktifan dan jenis-jenis sinaran

http://science.howstuffworks.com/nuclear-power.htm
Menerangkan cara kerja stesyen janakuasa nuclear.
http://www.schoolscience.co.uk/content/4/physics/atoms/partch2pg2x.html
Menerangkan tentang struktur nucleus termasuk neutron dan isotop

http://www.amap.np/assess/soaer8.htmna
Mempunyai maklumat tentang keradioatifan dan kesihatan,punca radioaktif termasuk juga bencana di Chernobyl. Ukraine 1986.PSS/SJM/MLYN/08

http://library.thinkquest.org/3471/radiation_types_body.html
Maklumat lengkap tentang reputan radioaktif

http://www/aip.org/history/curie/
Maklumat tentang sejarah keradioaktifan terutama kajian yang di buat oleh Marie Curie

http://baserver.physics.isu.edu/radin/natural.htm
Mengandungi maklumat tentang kerdioaktifan semulajadi dan radioisotop

No comments:

Post a Comment